Asianajotoimisto Tamora Legal Oy

Arvostettua asianajopalvelua

Arvostettua asianajopalvelua

Asianajotoimisto Tamora Legal Oy

Asianajotoimisto Tamora Legal Oy on pk-yritysten kotimaiseen ja rajat ylittävään yritysjuridiikkaan erikoistunut asianajotoimisto.  Palvelemme myös yksityishenkilöitä erilaisissa oikeudellista osaamista edellyttävissä tehtävissä. 

Asianajaja on toiminnassaan velvollinen noudattamaan hyvää asianajajatapaa ja Suomen Asianajajaliiton arvoja, joita ovat lojaalisuus, riippumattomuus, esteettömyys, luottamuksellisuus ja kunniallisuus. 

pexels-sora-shimazaki-5669619

Palvelumme

Yhtiö- ja sopimusoikeus

Avustamme asiakkaita yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa kysymyksissä sekä muissa yritysten päivittäiseen toimintaan liittyvissä oikeudellisissa asioissa.

Vero-oikeus

Autamme asiakkaitamme ratkaisemaan verotukseen liittyviä kysymyksiä ja viranomaismenettelyjä.

Yritysjärjestelyt

Neuvomme asiakkaitamme kotimaisissa ja kansainvälisissä yrityskaupoissa ja
-järjestelyissä.

Työoikeus

Avustamme asiakkaitamme työoikeudellista asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä, kuten työsopimusasiat, muutos- ja yt-menettelyt ja irtisanomismenettelyt.

Riitojen ratkaisu

Avustamme yritys- ja yksityisasiakkaitamme riita-asioissa yleisissä yleisissä tuomioistuimissa, välimiesmenettelyissä ja hallintotuomioistuimissa.

Julkishallinnon organisaatiot

Avustamme kunnallisia ja muita julkishallinnon organisaatioita julkishallinnon toiminnan sääntelyn ymmärtämistä edellyttävissä tehtävissä.

Rahoitusjärjestelyt

Osallistumme asiakkaidemme rahoituksen suunnitteluun ja järjestelyihin erilaisten rahoituksen tarjoajien kanssa.

Palvelemme myös yksityisasiakkaita erilaisissa oikeudellisissa tehtävissä.

Henkilöt

Asianajaja

Onni Hietalahti

OTK 1995

M.A. (London University), 1997

Asianajotoimisto Tamora Legal Oy, perustajaosakas 2012-

Asianajajaliiton jäsen 2009- 

Työtehtäviä kv-liikejuridiikan, julkishallinnon johtamisen ja kansainvälisen tutkimustyön parissa.

Hallitustehtäviä useissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. 

onni-sivuille

Assistentti

Taina Tarulehto